Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

**Tùy chỉnh dành cho tổng đài với kịch bản không bấm phím.

Hướng dẫn cài đặt

 1. Đăng nhập vào trang quản trị
 2. Tại phần Quản lý tổng đài > Chọn Tùy chỉnh nhóm điều phối cuộc gọi thông minh
 3. Nhấp Thêm mới để bắt đầu thiết lập kịch bản tổng đài thông minh

LƯU Ý
Để tùy chỉnh độ ưu tiên nhóm, nhấp vào Chỉnh sửa độ ưu tiên nhóm. Độ ưu tiên cao nhất sẽ tính từ trên xuống, sau đó nhấp chuột vào nhóm cần chỉnh sửa và kéo thả theo nhu cầu.
Phần Thông tin chung


 • Tên nhóm: Đặt tên nhóm theo nhu cầu quản lý
 • Mô tả: Đặc tả tính chất nhóm
 • Thành viên: Chọn thành viên vào nhóm nhận cuộc gọi
 • Thuộc tính đưa vào
  1. Áp dụng cuộc gọi vào đầu số: Chọn đầu số mà khi khách hàng gọi vào số đó, nhóm được chọn sẽ nhận được cuộc gọi
  2. Cuộc gọi tới vào ngày: Chọn các thứ trong tuần mà nhóm sẽ nhận được cuộc gọi đến
  3. Cuộc gọi tới trong thời gian: Chọn mốc thời gian trong ngày nhận cuộc gọi
  4. Thuộc tính trong chi tiết danh bạ: Cuộc gọi đến sẽ được lọc theo những điều kiện được chọn (Tên đầy đủ, Giới tính, Tags, Điện thoại, Ghi chú, Chức danh) để được điều phối đến nhóm nhận thông minh.

LƯU Ý

 • Khi chọn các điều kiện lọc, hệ thống sẽ lọc dữ liệu dựa theo thông tin trong danh bạ khách hàng.
 • Đối với, người dùng chỉ được nhập duy nhất một giá trị (một địa chỉ email, một tên đầy đủ, một số điện thoại, ….) muốn thêm giá trị lọc, người dùng nhấp


Phần Điều phối cuộc gọi

 • Thiết lập tương tự phần hướng dẫn Tùy chỉnh điều phối cuộc gọi (ACD). Chi tiết bài hướng dẫn xem tại đây: https://docs.vinadata.vn/pages/viewpage.action?pageId=2720534
 • LƯU Ý Để Điều phối cuộc gọi thông minh có hiệu lực, người dùng phải bật On tính năng sau tại phần tùy chỉnh IVR 
 1. Truy cập trang quản trị
 2. Tại phần Quản lý tổng đài, chọn Tùy chỉnh lời chào thoại (IVR)
 3. Tại phần Thiết lập không bấm phím, bật On tính năng Điều phối cuộc gọi thông minh (dựa vào thuộc tính của khách hàng để đưa vào nhóm tương ứng)

 

 • Sau khi hoàn tất thiết lập tùy chỉnh 2 phần trên, nhấp Lưu để hoàn tất quá trình


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn