Quản lý truy cập

Tổng quan

VNG Cloud chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở hạ tầng cơ bản của các dịch vụ VNG Cloud, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu và nền tảng ảo hóa. VNG Cloud cũng cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn có thể sử dụng một cách an toàn. Trong đó kiểm soát phân quyền truy cập là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Phân quyền truy cập là yếu tố thiết yếu của bảo mật nhằm xác định đối tượng và điều kiện để truy cập vào một số dữ liệu, ứng dụng và tài nguyên nhất định. Chính sách kiểm soát truy nhập chủ yếu dựa trên các kỹ thuật như xác thực và ủy quyền, cho phép tổ chức xác minh rõ ràng rằng người dùng không bị giả mạo và được cấp mức độ truy cập thích hợp dựa trên thông tin người dùng, vai trò cùng nhiều yếu tố khác. Mục tiêu của kiểm soát truy nhập là giữ cho thông tin nhạy cảm không rơi vào tay kẻ xấu. Các cuộc tấn công vào dữ liệu bí mật có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng – bao gồm rò rỉ tài sản trí tuệ, để lộ thông tin cá nhân của khách hàng cũng như nhân viên và thậm chí thất thoát ngân quỹ của công ty. Chính vì vậy kiểm soát truy nhập là một thành phần quan trọng trong chiến lược bảo mật hàng đầu của chúng tôi. Danh sách bên dưới là các tính năng và công cụ tốt nhất mà chúng tôi cung cấp cho các tổ chức muốn giảm thiểu rủi ro bảo mật liên quan đến hành vi truy nhập trái phép vào dữ liệu của tổ chức – đặc biệt là dữ liệu được lưu trữ trên đám mây.


Chủ đề

Từ mô hình phân quyền truy cập này, chúng tôi cung cấp các tính năng mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát truy cập bao gồm:

Last updated