Sao lưu và phục hồi hệ thống định kỳ

Trong một tập đoàn sản xuất và phân phối hàng hóa quốc tế, hệ thống máy chủ và dữ liệu là một phần quan trọng để duy trì quá trình sản xuất liên tục và chất lượng dịch vụ cao cấp. Để đảm bảo an toàn và sẵn sàng của hệ thống, họ đã thiết lập một quy trình sao lưu và phục hồi định kỳ sử dụng tính năng Snapshot.

Hàng ngày, vào thời điểm thấp điểm tải, công ty tự động tạo Snapshot cho tất cả máy chủ và volume quan trọng của họ. Điều này bao gồm cả dữ liệu sản xuất và dữ liệu giao dịch quan trọng liên quan đến việc theo dõi và quản lý hàng tồn kho.

Các Snapshot này được lưu trữ trong kho lưu trữ an toàn và được duy trì theo chu kỳ. Công ty duy trì một lịch trình sao lưu định kỳ và xóa tự động các Snapshot cũ hơn sau một khoảng thời gian nhất định để tiết kiệm tài nguyên lưu trữ.

Một ngày, hệ thống máy chủ chính bị lỗi phần cứng không mong muốn, dẫn đến sự ngừng hoạt động của hệ thống sản xuất. Dữ liệu trong máy chủ này quan trọng cho việc quản lý tồn kho và vận chuyển hàng hóa.

Trong tình huống này, công ty đã sử dụng tính năng Snapshot để khôi phục lại máy chủ từ phiên bản dự phòng gần nhất. Họ đã có thể nhanh chóng khôi phục dữ liệu và hoạt động của hệ thống vận chuyển, giảm thiểu thời gian chết và nguy cơ mất lợi nhuận trong trường hợp xấu nhất.

Nhờ việc sử dụng Snapshot định kỳ, công ty đã bảo vệ tính nhất quán của dữ liệu và đảm bảo sự sẵn sàng và phục hồi nhanh chóng trong trường hợp sự cố. Điều này giúp họ duy trì quá trình sản xuất và dịch vụ cho khách hàng của họ mà không gặp sự gián đoạn lớn.

Last updated