vColocation

Giới thiệu vColo customer portal


Vcolo Customer Portal là một nền tảng tự động hóa quản lý dịch vụ cho thuê không gian trung tâm dữ liệu được cung cấp bởi VNG Cloud. Nó cung cấp giao diện trực quan và tiện lợi để khách hàng quản lý và giám sát các tài nguyên của mình bao gồm tình trạng sử dụng điện, thông số môi trường, sơ đồ bố trí thiết bị, danh sách thiết bị, tài sản…

Site map


Danh sách tính năng


Tên tính năng

Chú thích

Trạng thái

Thời gian phát hành/dự kiến phát hành

OVERVIEW

Giới thiệu về vColo customer portal

ĐÃ PHÁT HÀNH

06/2023

Thống kê số liệu, hiện trạng hệ thống, bao gồm các thông số: công suất điện, nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng sử dụng không gian tủ rack và các thống kê khác

ĐÃ PHÁT HÀNH

06/2023

Danh sách không gian thuê, bao gồm danh sách tủ rack, rack unit, lồng (cage) mà người dùng đang thuê

ĐÃ PHÁT HÀNH

06/2023

Thông tin chi tiết của tủ rack, thể hiện các thông tin về lịch sử biến động của công suất điện, nhiệt độ, độ ẩm, thông tin chi tiết kỹ thuật của tủ rack

ĐÃ PHÁT HÀNH

06/2023

Sô đồ bố trí thiết bị trên tủ rack, cho phép xem vị trí lắp đặt của các thiết bị trên tủ rack, có thể xem một số thông tin tổng quan về tủ rack như: số lượng thiết bị đang lắp đặt trên rack, thống kê cân nặng của thiết bị, mức công suất hoạt động của tủ

ĐÃ PHÁT HÀNH

06/2023

Đây là link để chuyển hướng đến hệ thống quản lý yêu cầu của khách hàng

ĐÃ PHÁT HÀNH

06/2023

CONNECTION CIRCUIT

Danh mục các kênh kết nối mạng

ĐANG PHÁT TRIỂN

12/2023

REPORTING

Báo cáo tình trạng hệ thống: công suất, nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng sử dụng Rack và Rack Unit, Network connection bandwidth

ĐANG PHÁT TRIỂN

12/2023

Last updated