Bảo mật dữ liệu trên đường truyền

HTTPS là gì?

HTTPS là viết tắt của "Hypertext Transfer Protocol Secure". Đây là một giao thức truyền tải an toàn được sử dụng để truyền dữ liệu trên Internet. HTTPS sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu khỏi bị đọc bởi những người không được phép.

HTTPS trên vMonitor Platform

vMonitor Platform sử dụng HTTPS để bảo mật dữ liệu metrics và logs của bạn khi chúng đang được truyền từ ứng dụng của bạn đến hệ thống của chúng tôi. Điều này giúp ngăn chặn dữ liệu nhạy cảm của bạn bị đọc bởi những người không được phép, chẳng hạn như tin tặc.

Cách bật HTTPS trên vMonitor Platform

Để bật HTTPS trên vMonitor Platform, bạn cần tạo một chứng chỉ SSL/TLS. Bạn có thể tạo chứng chỉ SSL/TLS của riêng mình hoặc sử dụng chứng chỉ SSL/TLS từ một nhà cung cấp chứng chỉ đáng tin cậy. Sau khi bạn có chứng chỉ SSL/TLS, bạn cần cấu hình ứng dụng của mình để sử dụng HTTPS khi kết nối với vMonitor Platform. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng các cài đặt bảo mật trong ứng dụng của mình.

Lợi ích của việc sử dụng HTTPS trên vMonitor Platform

Sử dụng HTTPS trên vMonitor Platform mang lại một số lợi ích, bao gồm:

  • Bảo vệ dữ liệu metrics và logs nhạy cảm của bạn khỏi bị đọc bởi những người không được phép.

  • Tăng cường bảo mật cho ứng dụng của bạn.

  • Tuân thủ các yêu cầu bảo mật đã được quy định.

Last updated