Lưu ý & hạn chế cho Pfsense

Default MTU:

Default MTU của Pfsense là 1500. Bạn cần chỉnh thông số này cho phù hợp cấu hình của VNG Cloud là 1450.

Để update thông số này, bạn truy cập vào WebGUI. Bạn tham khảo link sau để bật WebGUI: Khởi tạo Pfsense trên HCM03.

Tại WebGui:

  • Bước 1: Truy cập vào giao diện quản lý của pfsense, chọn tab interfaces và cấu hình lần lượt cho mạng WAN (hoặc LAN đang sử dụng).

  • Bước 2: Tại mục MTU, bạn điền thông số 1450.

Cuối cùng, nhấn Save để lưu lại cấu hình.

Bạn thực hiện lần lượt cho các Interfaces đang sử dụng.

Nếu có khó khăn trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ VNGCloud Support.

Last updated