Cách tính phí

Dịch vụ DataSync hiện tại VNG Cloud cung cấp là hoàn toàn miễn phí đối với tất cả người dùng và không giới hạn dung lượng dữ liệu di chuyển.

Tuy nhiên, do tất cả người dùng VNG Cloud cùng sử dụng chung dịch vụ này, nên:

  • Hạ tầng DataSync được sử dụng chung cho tất cả người dùng.

  • Hiệu năng có thể thay đổi tùy theo thời điểm và lượng người sử dụng dịch vụ tại thời điểm đó.

  • VNG Cloud sẽ cố gắng đảm bảo hiệu năng tốt nhất cho tất cả người dùng.

Nhu cầu sử dụng nâng cao:

  • Nếu bạn có nhu cầu sử dụng DataSync với hiệu năng cao hơn, VNG Cloud có thể cung cấp giải pháp nâng cao với hiệu năng được đảm bảo cũng như tùy chỉnh cấu hình theo nhu cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với VNG Cloud.

Last updated