Đăng ký chiết khấu mua dịch vụ

 • Chiết khấu mua dịch vụ là mức chiết khấu VNG Cloud dành cho đối tác nhằm mở rộng kênh phân phối dịch vụ VNG Cloud

 • Đối tác có thể vào chức năng này trên partner portal để đăng ký mức chiết khấu mong muốn, khi VNG Cloud duyệt mức chiết khấu đã đăng ký đại lý sẽ được hưởng mức chiết khấu này khi có đơn hàng của khách hàng được tạo tại thời điểm discount ở trạng thái "Đang có hiệu lực".

Bước 1: Chọn menu “Chiết Khấu cho đối tác” như hình

Màn hình tương tự như sau:

Mô tả màn hình

(1): Chiết khấu đang được áp dụng, có trạng thái = Active

(2): Lịch sử chiết khấu, liệt kê các chiết khấu từ quá khứ đến hiện tại ngoại trừ các chiết khấu đang active

(3): hướng dẫn thực hiện.

Bước 2: Đăng ký chiết khấu

 • Chọn “Đăng ký chiết khấu”, màn hình tương tự như sau:

 • % chiết khấu được hệ thống lấy tự động từ chiết khấu hiện hành, người dùng có thể cập nhật mới.

 • Với những chiết khấu không đăng ký, người dùng nhập giá trị =0

 • Ngày hiệu lực: Nhập ngày mong muốn áp dụng dụng chiết khấu. Ngày này phải lớn hơn ngày hiện hành +3 ngày làm việc.

Sau khi nhấn “Đăng Ký”, chiết khấu vừa tạo chuyển sang trạng thái “Chờ Duyệt” như hình, đồng thời người dùng nhận được email thông báo việc đăng ký chiết khấu đang được VNG Cloud xem xét.

Trong vòng 3 ngày làm việc, chiết khấu vừa đăng ký sẽ được VNG Cloud xem xét duyệt hoặc từ chối. Trạng thái của chiết khấu sẽ được cập nhật ngay trên màn hình này khi có xác nhận của VNG Cloud

 • Nếu VNG Cloud duyệt chiết khấu đã đăng ký, trạng thái sẽ được chuyển thành “Chờ kích hoạt”.

 • Với những chiết khấu ở trạng thái “Chờ kích hoạt”, khi đến ngày hiệu lực, trạng thái sẽ được chuyển từ “Chờ kích hoạt” sang “Đang có hiệu lực”

 • Với những chiết khấu có trạng thái “Đang có hiệu lực”, khi có một chiết khấu mới được chuyển trạng thái từ “Chờ kích hoạt” sang “Đang có hiệu lực”. Chiết khấu hiện hành sẽ bị chuyển trạng thái thành “Hết hạn”

Lưu ý:

 • Nếu ngày VNG Cloud duyệt chiết khấu > ngày hiệu lực chiết khấu do người dùng nhập, ngày hiệu lực chiết khấu sẽ được cập nhật bằng ngày duyệt chiết khấu

 • Chiết khấu của đại lý được áp dụng khi có đơn hàng mới của khách hàng được tạo trong thời điểm chiết khấu.

 • Tại một thời điểm, chỉ có 1 chiết khấu có trạng thái “Đang có hiệu lực” và một chiết khấu có trạng thái “Chờ duyệt”

 • Khi có một chiết khấu mới được chuyển trạng thái từ “ Chờ kích hoạt” sang “ Đang có hiệu lực”, chiết khấu hiện tại sẽ bị chuyển thành “ Hết hạn”

Last updated