Làm việc với Email Notification Quota

Tổng quan

Một Email Notification quota là một thuật ngữ trên vMonitor Platform thể hiện một gói thông báo thông qua thư điện tử với số lượng thư điện tử cụ thể mà bạn thực hiện mua sắm trên VNG Cloud. Tại một thời điểm bạn chỉ có thể sở hữu một Email Notification quota và sử dụng chúng để gửi thông báo theo mong muốn của bạn.


Khởi tạo Email Notification Quota

Để khởi tạo một Email Notification Quota, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn Quota & Usage.

 3. Chọn Buy Email notification quota.

 4. Chọn Email packages phù hợp với nhu cầu của bạn.

 5. Chọn Buy Email notification quota.

 6. Chọn Period sử dụng mong muốn. Hiện tại chúng tôi cung cấp cho bạn các chu kỳ sử dụng gói bao gồm: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

 7. Nhập Coupon nếu có và chọn Apply.

 8. Chọn Continue và tiếp tục thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và sau khi thanh toán thành công Email notification quota sẽ được khởi tạo.

 9. Với mỗi tài khoản VNG Cloud, bạn có thể khởi tạo 1 gói Email notification quota và sử dụng gói này theo chu kỳ mà bạn đã chọn. 7 ngày trước khi hết hạn gói Email notification quota này, bạn có thể tiếp tục gia hạn và sử dụng với chu kỳ gia hạn kế tiếp. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian sử dụng gói, bạn cũng có thể thực hiện tăng hạn mức sử dụng của gói theo hướng dẫn bên dưới. Cách tính chi phí cho mỗi gói Email notification quota được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.


Xem thông tin Email Notification Quota

Sau khi bạn khởi tạo Email Notification Quota, bạn có thể xem thông tin gói Email Notification Quota mà bạn vừa thực hiện khởi tạo bằng cách:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn Paid notification usage.

 4. Hệ thống hiển thị thông tin gói Email notification quota đã được khởi tạo và Usage thực tế bạn đang sử dụng của gói Email notification quota đó.


Gia hạn Email Notification Quota

Bạn đã khởi tạo Email notification quota với chu kỳ sử dụng ngắn hạn. Hiện tại nhu cầu giám sát của bạn thay đổi và bạn muốn tăng thêm chu kỳ sử dụng gói notification này. Để giải quyết vấn đề nêu trên, bạn có thể thay đổi chu kỳ lưu trữ thông qua tính năng renew mà chúng tôi cung cấp.

Để gia hạn một Email Notification Quota, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn Paid notification usage.

 4. Tại gói Email notification quota đang sử dụng, chọn Renew.

 5. Chọn Renew.

 6. Chọn Period sử dụng mà bạn mong muốn gia hạn. Chúng tôi cung cấp các chu kỳ gia hạn bao gồm: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Khi bạn thực hiện chọn chu kỳ gia hạn, hệ thống sẽ tự động tính toán thời gian có hiệu lực của chu kỳ sử dụng mới và tổng số tiền bạn cần chi trả cho việc gia hạn gói Email notification quota.

 7. Nhập Coupon nếu có và chọn Apply.

 8. Chọn Continue và tiếp tục thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và sau khi thanh toán thành công Email notification quota sẽ được gia hạn.

Bạn chỉ có thể gia hạn sử dụng gói Email notification quota trong vòng 7 ngày trước thời điểm hết hạn của gói notification hiện tại. Cách tính chi phí gia hạn cho mỗi gói Email notification quota được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.


Tăng giảm hạn mức Email Notification Quota

Để tăng hạn mức một Email Notification Quota, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn Paid notification usage.

 4. Tại gói Email notification quota đang sử dụng, chọn Upgrade.

 5. Chọn gói Email notification quota mới mà bạn muốn nâng cấp. Gói notification nâng cấp phải đảm bảo điều kiện có cấu hình (số lượng email) trên cấu hình gói mới cao hơn cấu hình gói đang sử dụng.

 6. Chọn Upgrade.

 7. Nhập Coupon nếu có và chọn Apply.

 8. Chọn Continue và tiếp tục thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và sau khi thanh toán thành công Email notification quota sẽ được tăng hạn mức.

Cách tính chi phí tăng hạn mức cho mỗi gói Email notification quota được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.


Xóa Email Notification Quota

Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng gói Email notification quota đã tạo. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xóa gói Email notification quota này để tối ưu chi phí.

Để xóa một Email Notification Quota, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn Paid notification usage.

 4. Tại gói Email notification quota đang sử dụng, chọn Delete.

 5. Tại màn hình xác nhận xóa Email notification quota, chọn Delete.

Sau khi bạn bạn thực hiện xóa gói Email notification quota thì gói notification bị xóa sẽ biến mất khỏi danh sách gói notification của bạn. Nếu tài nguyên của bạn còn thời hạn sử dụng thì chúng tôi sẽ thực hiện bồi hoàn cho bạn số dư chưa sử dụng thông qua số dư ví credit. Chi tiết cách vMonitor Platform tính phí bồi hoàn tài nguyên, hãy xem Cách tính phí.

Do hành động xóa Email notification quota tiềm ẩn nhiều rủi ro (không thể khôi phục lại tài nguyên sau khi thực hiện xóa) nên chúng tôi khuyến cáo bạn hãy xem xét cẩn thận trước khi thực hiện xóa.

Last updated