VKS

VKS (VNGCloud Kubernetes Service) là một dịch vụ được quản lý trên VNGCloud giúp bạn đơn giản hóa quá trình triển khai và quản lý các ứng dụng dựa trên container. Kubernetes là một nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi Google, được sử dụng rộng rãi để quản lý và triển khai các ứng dụng container trên môi trường phân tán.

Last updated