Cập nhật thông tin tài khoản

Cập nhật thông tin tài khoản

Bước 1: Chọn chức năng “Cập nhật thông tin tài khoản

Bước 2: Cập nhật thông tin tài khoản

  • Những ô có dấu * bắt buộc phải nhập

  • Sau khi nhập xong, chọn xác nhận vào ô, và nhập mã bảo vệ

Bước 3: Lưu thông tin tài khoản

  • Nhấn chọn "Tôi đã hiểu và muốn tiếp tục". Bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật tài khoản thành công tương tự như hình


Rút lại sự đồng ý

Nếu có yêu cầu thay đổi không cho VNG Cloud thu thập thông tin cá nhân, doanh nghiệp của bạn phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ VNG Cloud đến bạn. Bạn có thể chọn chức năng này để xóa thông tin đã đăng ký

Bước 1: vào chức năng "Cập nhật thông tin tài khoản"

Bước 2: Chọn "Rút lại sự đồng ý" ở cuối màn hình

Bước 3: Xác nhận yêu cầu

Nhập mã bảo vệ và nhấn chọn "Rút lại sự đồng ý"

Nhấn vào "Tôi đã hiểu và tiếp tục". Màn hình tiếp theo tương tự như sau

Nhấn chọn " Đóng", màn hình tiếp theo sẽ như sau

Trong vòng 3 ngày, bạn có thể hủy yêu cầu rút lại sự đồng ý bằng cách chọn chức năng " Hủy yêu cầu rút lại sự đồng ý". Nếu bạn không hủy yêu cầu, VNG Cloud sẽ thực hiện xóa tài khoản của bạn đồng thời tuân thủ quy định lưu trữ dữ liệu.


Xóa tài khoản

Trong trường hợp cần xóa tài khoản, bạn cần thực hiện theo thứ tự sau

Bước 1: Vào chức năng "Cập nhật thông tin tài khoản"

Bước 2: chọn "Xóa tài khoản"

Bước 3: Xác nhận yêu cầu

Nhập mã bảo vệ và chọn "Xóa tài khoản"

Trong vòng 3 ngày, bạn có thể hủy yêu cầu xóa tài khoản bằng cách chọn chức năng " Hủy yêu cầu xóa tài khoản". Nếu bạn không hủy yêu cầu, VNG Cloud sẽ thực hiện xóa tài khoản của bạn đồng thời tuân thủ quy định lưu trữ dữ liệu.

Last updated