Hạn mức tài nguyên

Sản phẩm File Storage thiết lập hạn mức tài nguyên để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ nhanh chóng và linh hoạt cho tất cả khách hàng. Hạn mức tài nguyên này là mức tối đa mà chúng tôi đề xuất và một số hạn mức tài nguyên có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu lưu trữ của bạn. Để gửi yêu cầu điều chỉnh tăng hạn mức, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ VNG Cloud và tạo yêu cầu tại đây.

Giai đoạn Alpha

Tham khảo bảng sau đây cho các giá trị tối đa cho tài nguyên File Storage của bạn.

STTThuộc tínhMặc địnhCho phép điều chỉnh

1

Dung lượng lưu trữ trên 1 tài nguyên

10TB

2

Thông lượng đến tài nguyên

200Mb/s

3

Số lượng tài nguyên

10

Last updated