Làm việc với Log search

Tổng quan

Log Search là nơi để bạn tìm kiếm và phân tích trên dữ liệu của bạn. Với Log search, chúng tôi cung cấp cho bạn các tính năng bao gồm:

 • Tìm kiếm, lọc, trực quan hóa và phân tích logs từ tất cả các dịch vụ, ứng dụng cũng như hệ thống của bạn. (Search logs)

 • Xuất dữ liệu logs. (Export logs)


Tìm kiếm và phân tích logs

Để thực hiện tìm kiếm và phân tích log, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Chọn Log.

 2. Chọn Log search.

 3. Chọn Log project nào bạn cần xem và phân tích logs. Vị trí chọn log project được hiển thị như hình bên dưới:

Trong đó:

VùngMô tảVí dụ minh họa

1

Vùng chọn Log project mà bạn muốn tìm kiếm và phân tích logs.

 • Chọn hoặc tìm kiếm Log project mà bạn muốn xem chi tiết logs.

2

Vùng tìm kiếm logs, chi tiết cách tạo câu lệnh xem tại Search logs.

3

Vùng chọn điều kiện lọc logs theo thời gian

 • Chọn điều kiện lọc logs theo thời gian bởi 1 trong 3 cách: Quick time, Relative time, Absolute time.

 • Biểu tượng Refresh logs: bạn có thể sử dụng để làm mới danh sách logs hiển thị theo điều kiện đã chọn.

 • Ngoài cách chọn Refresh thủ công, bạn có thể thiết lập Refresh tự động dữ liệu logs sau mỗi khoảng thời gian 10s, 2 minute,... mà chúng tôi cung cấp.

4

Vùng thêm danh sách các fields của log

 • Dislayed fields: danh sách những field mặc định và những field bạn chọn để hiển thị Log ở khung nội dung.

 • Nếu muốn hiển thị thêm các fields, bạn tick chọn các fields được liệt kê ở Available fields.

 • Ngoài ra bạn còn có thể sắp xếp lại thứ tự các fields hiển thị bằng cách kéo thả biểu tượng 3 chấm ở các fields.

5

Vùng hiển thị biểu đồ.

6

Vùng hiển thị dữ liệu logs:

Tại khung ở giữa hệ thống sẽ trả về các dòng Log theo sự lựa chọn của bạn với 3 yếu tố

 • Chỉ hiển thị những Logs thoả mãn điều kiện của khung search và filter ỏ Vùng 2.

 • Chỉ hiện thị những dòng Log nằm trong khung thời gian được chọn ở Vùng 3.

 • Hiển thị những giá trị của các field nằm trong Displayed field ở Vùng 4, để xem đẩy đủ dòng Logs bạn nhấn vào dòng Logs để xem chi tiết.

Khi có quá nhiều Log trả về, hệ thống sẽ hiển thị 1 phần và lazy load khi bạn kéo chuột xuống.

7

Vùng để bạn export logs, tham khảo tại Export logs

4. Tiếp tục thực hiện tìm kiếm và phân tích logs.

Last updated