Chỉnh Sửa CDN Đã Tạo

Bật/Tắt CDN đã tạo: Khách hàng có thể tùy ý bật/tắt CDN đã tạo thông qua giao diện quản lý trên Portal:

Click vào menu CDN => Web Accelerator, giao diện quản lý CDN Web Accelerator.

Giao diện quản lý Web Accelerator hiện ra với danh sách các CDN gồm các cột:

  • Domain.

  • CName: Danh sách các CName domain cần sử dụng .

  • vCDN Domain: Thông tin để khách hàng cập nhật DNS (bản ghi CNAME) cho các domain, cname về hệ thống Web Accelerator.

  • CDN Status: Trạng thái của CDN đang được kích hoạt hay hủy kích hoạt, Click vào biểu tượng để Bật hoặc Tắt CDN đã tạo.

  • Các nút Action gồm Edit (Chỉnh sửa CDN) và Delete (Xóa CDN).

Last updated