Trải nghiệm vConsole

Sử dụng hướng dẫn này để bắt đầu với vConsole. Bạn sẽ học cách xem thống kê, báo cáo chi phí hóa đơn theo từng kỳ sử dụng, cũng như các thống kê, báo cáo về lịch sử thanh toán, thay đổi số dư credit liên quan đến việc mua và thay đổi cấu hình dịch vụ các sản phẩm VNG Cloud Service.

Đối với quý khách hàng chưa sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của VNG Cloud Service (chưa đăng ký tài khoản sử dụng với VNG Cloud Service), bạn cần đăng ký tài khoản với VNG Cloud Service tại đây để truy cập đến vConsole.

Tổng quan

Đối với quý khách hàng là người sử dụng dịch vụ VNG Cloud Service, bạn sẽ được phép trải nghiệm các tính năng sau:


Trang chủ vConsole

 1. Truy cập vào trang chủ vConsole tại: https://dashboard.console.vngcloud.vn/

 2. Tại trang chủ vConsole, người dùng sẽ thấy các mục như:

  1. Dịch vụ VNG Cloud / VNG Cloud Services:

   • Bao gồm thông tin các sản phẩm của VNG Cloud Service (vServer, vStorage, vMonitor, vCDN)

   • Các điểm điều hướng nhanh đến từng trang dịch vụ cụ thể theo từng sản phẩm

   • Thanh công cụ tìm kiếm (điều hướng nhanh) đến trang dịch vụ của VNG Cloud Service

  2. Gần đây / Recent:

   • Hỗ trợ truy cập nhanh đến các trang dịch vụ mà bạn vừa thực hiện tại trang chủ vConsole

  3. Báo cáo giá / Pricing report

   • Hỗ trợ các điểm truy cập nhanh đến các trang tính năng của vConsole như: Thống kê sử dụng, Lịch sử hóa đơn, Lịch sử thanh toán, Lịch sử tín dụng


Thống kê sử dụng / Usage report

 1. Truy cập vào trang Thống kê sử dụng / Usage report tại: https://dashboard.console.vngcloud.vn/usage-report

 2. Tìm hiểu thêm các tính năng của trang Thống kê sử dụng, mời tham khảo tại đây


Lịch sử hóa đơn / Billing history

 1. Truy cập vào trang Lịch sử hóa đơn / Billing history tại: https://dashboard.console.vngcloud.vn/billing-report

 2. Tìm hiểu thêm các tính năng của trang Lịch sử hóa đơn, mời tham khảo tại đây


Lịch sử thanh toán / Payment history

 1. Truy cập vào trang Lịch sử thanh toán / Payment history tại: https://dashboard.console.vngcloud.vn/payment-history

 2. Tìm hiểu thêm các tính năng của trang Lịch sử thanh toán, mời tham khảo tại đây


Lịch sử tín dụng / Credit history

 1. Truy cập vào trang Lịch sử tín dụng / Credit history tại: https://dashboard.console.vngcloud.vn/credit-history

 2. Tìm hiểu thêm các tính năng của trang Lịch sử tín dụng, mời tham khảo tại đây


Trình khám phá chi phí / Cost explorer

 1. Truy cập vào trang Trình khám phá chi phí / Cost explorer tại: https://dashboard.console.vngcloud.vn/cost-explorer

 2. Tìm hiểu thêm các tính năng của trang Trình khám phá chi phí, mời tham khảo tại đây

Last updated