Khôi phục tài nguyên

Sử dụng tài liệu này như là một hướng dẫn khôi phục tài nguyên. Tài liệu sẽ mô tả chi tiết các bước xử lý liên quan đến việc quản lý tài nguyên và chi phí phát sinh khi khôi phục tài nguyên. Các bước khác sẽ giản lược bớt và chỉ đề cập đến như một phần của quy trình.

Tính năng khôi phục tài nguyên áp dụng đối với:

 • Đối tượng: Người dùng trả trước

 • Nguồn tiền: Ví VNG Cloud hoặc các nguồn khác (thực hiện qua cổng thanh toán)

 • Tài nguyên: Tất cả tài nguyên thuộc các sản phẩm VNG Cloud

Quy trình khôi phục tài nguyên

Người dùng có thể thực hiện khôi phục tài nguyên khi và chỉ khi:

 • Tài nguyên đã hết hạn chưa quá n ngày và được chuyển đến thùng rác trước khi bị xóa vĩnh viễn: Tùy vào quy định của từng product, tài nguyên có thể tồn tại trong trash trong 3 ngày hoặc 7 ngày

 • Tài nguyên bị xóa (bởi người dùng hoặc hệ thống) và được chuyển sang thùng rác trong khoảng thời gian 7 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn: Tùy vào cơ chế xử lý của từng sản phẩm, mà tài nguyên được xóa vĩnh viễn hoặc chuyển đến thùng rác khi người dùng chủ động xóa tài nguyên

Các bước khôi phục tài nguyên

 • Bước 1: Chọn tài nguyên cần khôi phục

  • 1.1 Truy cập vào trang sản phẩm vServer, vStorage, vMonitor

  • 1.2 Chọn tài nguyên cần khôi phục trong thùng rác (trash) tại trang sản phẩm

  • 1.3 Xác nhận khôi phục tài nguyên để chuyển đến bước thanh toán: Tại đây, hệ thống sẽ điều hướng người dùng đến trang thanh toán tài nguyên

 • Bước 2: Thanh toán tài nguyên

 • Bước 3: Kiểm tra thông tin tài nguyên và thông tin thanh toán

 • Bước 4: Hệ thống thực hiện

  • Email thông báo thông tin tài nguyên vừa được khôi phục

  • Phát sinh hóa đơn mới tương ứng với thời gian sử dụng tài nguyên

Hướng dẫn tính giá tài nguyên khi thay đổi cấu hình

Phương thức tính giá tài nguyên đối với trường hợp khôi phục tài nguyên không có sự khác biệt khi thực hiện khởi tạo.

Tham khảo chi tiết tại trang hướng dẫn khởi tạo tài nguyên, mục hướng dẫn tính giá.

Tại sao cần khôi phục tài nguyên?


Về cơ bản, hành động khôi phục tài nguyên đã hết hạn cũng giống như việc người dùng thực hiện khởi tạo mới tài nguyên.

Tuy nhiên, khi thực hiện khôi phục tài nguyên đã hết hạn, người dùng có thể bỏ qua bước chọn cấu hình tài nguyên, vì hệ thống sẽ mặc định giữ lại cấu hình cũ của tài nguyên trước khi hết hạn, giúp cho việc khởi tạo tài nguyên được thực hiện một cách nhanh chóng hơn so với việc phải cấu hình lại từ đầu

Last updated