vMonitor Platform Metric là gì?

vMonitor Platform Metric là dịch vụ giúp liên tục giám sát hiệu suất của tất cả tài nguyên trên hệ thống của doanh nghiệp theo thời gian thực. vMonitor Platform Metric được xây dựng dành cho người dùng, nhà phát triển, kĩ sư vận hành hay nhà quản lý IT nhằm mục đích theo dõi những tài nguyên trên hạ tầng Cloud của VNG Cloud hay bất cứ nơi nào khác. vMonitor Platform Metric mang lại bức tranh thống nhất về sức khoẻ hệ thống, cho phép thu thập những số liệu, thông tin để phục vụ mục đích theo dõi, tối ưu hoá hệ thống, thiết lập cảnh báo và thông báo khi có sự cố xảy ra.


Các chức năng chính của vMonitor Platform Metric

Chúng tôi cung cấp cho bạn các giải pháp hàng đầu bao gồm:

 • Biểu đồ theo dõi trực quan: hệ thống tự động xây dựng các biểu đồ trực quan và cho phép người dùng thêm mới biểu đồ theo nhu cầu.

 • Cảnh báo nhanh chóng và kịp thời: cảnh báo kịp thời và tin cậy ngay khi hệ thống vượt ngưỡng.

 • Hệ thống thông báo đa dạng: hệ thống thông báo và phản hồi đa dạng qua Email, Slack, Webhook và SMS.

 • Triển khai theo dõi mọi nơi với vMonitor Metric Agent: triển khai vMonitor Metric Agent giúp theo dõi hệ thống ở bất cứ đâu: VNG Cloud, AWS Cloud, Google Cloud hay trên on-premise.

 • Synthetic Monitoring (Giám sát tính sẵn sàng của máy chủ, ứng dụng, website):

  • Chủ động theo dõi tính sẵn sàng và hiệu suất của máy chủ, web/ứng dụng.

  • Giám sát máy chủ, web/ứng dụng trong tất cả môi trường, bao gồm cả môi trường riêng tư.

  • Giảm thiểu thời gian giải quyết sự cố (Mean time to resolution-MTTR).

  • Đạt được các mục tiêu về hiệu suất.

Last updated