Tạo kết nối chuyên dụng (Dedicated)

Để tạo kết nối chuyên dụng VNG Cloud Interconnect, bạn cần có thông tin sau:

Vị trí kết nối trực tiếp VNG Cloud Lựa chọn vị trí nơi bạn muốn thiết lập kết nối

Tốc độ cổng Các giá trị có thể là 1 Gbps và 10 Gbps. Bạn không thể thay đổi địa điểm kết nối sau khi tạo yêu cầu kết nối. Để thay đổi, bạn phải tạo và định cấu hình kết nối mới.


Tạo kết nối chuyên dụng

  • Hiện tại tính năng tạo Interconnect chưa được triển khai trên giao diện người dùng, để thực hiện thao tác tạo, xin vui lòng gởi yêu cầu cho chúng tôi tại địa chỉ: https://support.vngcloud.vn/#/app/dashboard

Last updated