vMonitor Platform Synthetic là gì?

vMonitor Platform Synthetic (hay còn gọi là Synthetic Monitoring) là công cụ kiểm tra 24/7 hiệu quả hoạt động của máy chủ, website hay ứng dụng. Kết quả đánh giá của Synthetic Monitoring giúp người quản trị hiểu được về khả năng vận hành, hiệu suất hoạt động của máy chủ, website hay ứng dụng. Từ đó, nhà quản trị có thể hiểu được hành vi, trải nghiệm của người dùng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Với vMonitor Platform Synthetic, bạn có thể:

  • Chủ động theo dõi tính sẵn sàng và hiệu suất của máy chủ, website, ứng dụng: thông qua bảng dashboard theo dõi web/ứng dụng 24/7, người quản trị có thể liên tục theo dõi xem các dịch vụ của mình có đang ở trạng thái sẵn sàng hay không. Với các biểu hiện bất thường, hệ thống sẽ phát cảnh báo cho người quản trị ngay lập tức để có phương án xử lý kịp thời.

  • Giảm thiểu thời gian trung bình cần thiết để giải quyết sự cố (Mean time to resolution-MTTR): dashboard sẽ cung cấp các chỉ số quan trọng và cần thiết để người quản trị đánh giá sự cố, bao gồm như response time, network timing.

  • Giám sát máy chủ, web/ứng dụng trong tất cả môi trường, bao gồm cả môi trường riêng tư: với các doanh nghiệp có yêu cầu cao về tính bảo mật mạng lưới, Synthetic Monitoring cho phép cài đặt Synthetic private worker (một ứng dụng thiết lập bên trong hạ tầng doanh nghiệp) nhằm giúp giám sát các hạ tầng và ứng dụng bên trong doanh nghiệp.

  • Đạt được các mục tiêu về hiệu suất: hầu hết các tổ chức đều có các mục tiêu cấp độ dịch vụ (SLO - Service level objectives) hoặc các tiêu chuẩn khác mà họ mong đợi các ứng dụng của họ đáp ứng. Synthetic Monitoring cho phép bạn liên tục theo dõi xem bạn có đang đạt được những mục tiêu đó hay không và những sai lệch đang xảy ra ở đâu, từ đó giúp bạn đưa ra kế hoạch điều chỉnh phù hợp.


Các chức năng chính của vMonitor Platform Synthetic

Synthetic Monitoring giúp bạn chủ động theo dõi các dịch vụ quan trọng nhất của mình để chúng luôn sẵn sàng mọi lúc và mọi nơi. Synthetic Monitoring hỗ trợ theo dõi các dịch vụ bằng nhiều giao thức khác nhau bao gồm:

  • HTTP(s): giúp bạn kiểm tra các website hay các dịch vụ chạy với HTTP(s)

  • TCP: giúp bạn kiểm tra các dịch vụ chạy TCP

  • Ping: giúp bạn kiểm tra các server hay thiết bị với Ping

Các tính năng chính:

  • Chủ động theo dõi tính sẵn sàng các hệ thống máy chủ, ứng dụng hay website quan trọng

  • Có khả năng hiển thị chi tiết thời gian phản hồi của máy chủ, ứng dụng hay website

  • Theo dõi ở bất kì môi trường nào kể cả trong môi trường doanh nghiệp với tính năng Synthetic Private Worker

Last updated