Teams

Để tạo Notification với kênh gửi/ nhận là Webhook, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

  2. Chọn thư mục Notification.

  3. Chọn Create a Notification.

  4. Màn hình Create Notification được hiển thị. Nhập Notification name, hãy nhập tên tuân thủ theo quy định của chúng tôi cho Notification của bạn. Sau khi tạo Notification, bạn có thể thay đổi tên cho Notification của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đặt tên Notification, hãy xem Notification.

  5. Chọn Notification typeTeams.

  6. Nhập Webhook address.

  7. Chọn Send OTP, hệ thống sẽ gửi mã OTP vào URL Webhook bạn đã nhập ở trên. OTP là viết tắt của One Time Password tức là mật khẩu sử dụng một lần, bạn sử dụng mã này để xác thực chính xác nhóm chat của bạn trên Team không phải là nhóm chat rác.

  8. Nhập mã OTP vào OTP. Mã OTP sẽ có hiệu lực trong vòng 120s, sau 120s mã OTP này sẽ hết hiệu lực và không thể sử dụng để định danh nhóm chat Teams. Bạn có thể chọn Gửi lại OTP để nhận mã mới sau đó tiếp tục nhập mã mới này để định danh.

  9. Chọn Create.

Last updated