Xem danh sách Deal

Mục đích: Người dùng có thể dùng chức năng xem danh sách deal phục vụ cho các yêu cầu

  • Kiểm tra thông tin Deal mới tạo

  • Tra cứu trạng thái các deal

Thao tác:

Người dùng vào menu “Deal” như hình

(1): Chọn menu deal

(2): Chọn điều kiện xem danh sách deal (nếu muốn)

(3): Danh sách deal theo điều kiện chọn ở (2). Nếu không chọn điều kiện filter ở (2), màn hình này sẽ liệt kê tất cả các deal đang có của partner đang login

Last updated