Chỉnh sửa Attached Repositories

Để thay đổi permission của Repository User trên các Repository, mời bạn tham khảo hướng dẫn sau

Cách cập nhật Permission của Repository User

  1. Tại trang chủ Container Registry, nhấn vào menu "Repository User" phía bên tay phải để truy cập đến danh sách Repository User, tại cột "Action", nhấn vào biểu tượng "ba chấm" tại Repository User cần chỉnh sửa, chọn "Edit attached reposiotries" để bắt đầu điều chỉnh sửa.

  2. Một popup "Edit attached repositories" hiển thị cho phép bạn điều chỉnh:

    • Danh sách Repository mà User này được cấp phép thao tác: Điền repository name vào ô tìm kiếm, chọn repository cần thêm, nhấn nút "Add" để cấp quyền cho user trên repository

    • Chỉnh sửa Permission: Chọn quyền (Pull&Push hoặc Pull Only) mà user này có thể thao tác trên Repository vừa chọn

  3. Nhấn "Attach" để hoàn tất quá trình điều chỉnh repository user permission.

Last updated