vMonitor Platform là gì

vMonitor Platform cung cấp giải pháp toàn diện về thu thập, phân tích và cảnh báo trên các dữ liệu metric, log, synthetic từ VNG Cloud, các Cloud khác hay môi trường on-premise, Những thông tin này giúp bạn hiểu về các server/application của bạn hoạt động như thế nào và chủ động xác định được các vấn đề mà server/application đang gặp phải.

vMonitor Platform cung cấp 3 nhóm dịch vụ chính là: Metric, Log, Synthetic

  • vMonitor Metric là dịch vụ giúp liên tục giám sát hiệu suất của tất cả tài nguyên trên hệ thống của doanh nghiệp theo thời gian thực, vMonitor metric được xây dựng dành cho người dùng, nhà phát triển, kĩ sư vận hành hay nhà quản lý IT nhằm mục đích theo dõi những tài nguyên trên hạ tầng Cloud của VNG Cloud hay bất cứ nơi nào khác. vMonitor Metric mang lại bức tranh thống nhất về sức khoẻ hệ thống, cho phép thu thập những số liệu, thông tin để phục vụ mục đích theo dõi, tối ưu hoá hệ thống, thiết lập cảnh báo và thông báo khi có sự cố xảy ra.

  • vMonitor Log là dịch vụ giúp thu thập dữ liệu Log của máy chủ, ứng dụng, hay các thiết bị từ hệ thống của doanh nghiệp theo thời gian thực. vMonitor Log được xây dựng dành cho người dùng, nhà phát triển, kĩ sư vận hành hay nhà quản lý IT nhằm đích lưu trữ, tìm kiếm, phân tích và hỗ trợ xử lý sự cố nhanh chóng trên những dữ liệu Log đã thu thập

  • vMonitor Synthetic là một tập các điều kiện và cấu hình mà giúp khác bạn chủ động theo dõi các dịch vụ quan trọng nhất của mình để chúng luôn sẵn sàng mọi lúc và mọi nơi. Synthetic API Test hỗ trợ nhiều giao thức như TCP, HTTP(s), Ping.


Các chức năng chính của vMonitor Platform

Chúng tôi cung cấp cho bạn các giải pháp hàng đầu bao gồm:

  • Thu thập Metric, Log từ server, application trên VNG Cloud, các Cloud khác hay môi trường on-premise.

  • Chủ động theo dõi các ứng dụng, dịch vụ và máy chủ quan trọng luôn sẵn sàng với Synthetic

  • Truy xuất và phân tích trên các dữ liệu Log với tính năng Log Search

  • Thiết lập các cảnh báo và kênh thông báo khi có sự cố xảy ra.

  • Lưu trữ dữ liệu lâu dài trên vStorage.

Last updated