Làm việc với vCDN-Log

Tổng quan

vCDN Log Monitoring là hệ thống tích hợp giữa vCDNvMonitor Platform giúp người dùng giám sát tài nguyên trên vCDN thông qua việc đồng bộ, thu thập và lọc thông tin tại từng CDN domain của người dùng. Để bật/ tắt (enable/ disable) tính năng đẩy logs từ vCDN về hệ thống vMonitor Platform, trước tiên bạn hãy truy cập tại đây. Sau đó chọn thư mục Infrastructure list/vCDN - Log. Tại đây, bạn có thể xem danh sách tất cả các vCDN domain mà bạn có trên tài khoản của bạn.

 • Tại màn hình này, bạn sẽ thấy các cột thông tin cơ bản như:

  • vCDN domains: tên domain của CDN.

  • Domain type: loại domain. Hiện tại, chúng tôi đang hỗ trợ bạn đẩy và giám sát logs của 4 loại hình dịch vụ trên vCDN bao gồm: Web Accelerator, Object Download, Video on Demand, Live Streaming.

  • Log Project: log project trên vMonitor Platform và là nơi sẽ chứa logs vCDN domain đổ về khi bạn bật tính năng Detail Monitoring.

  • Log Project Usage: thông tin về mức độ sử dụng của Log Project mà bạn đã thiết lập làm nơi nhận vCDN logs này.

  • Monitoring Status: trạng thái monitoring của vCDN domain. Nếu bạn chưa bật tính năng Detailed Monitoring thì trạng thái sẽ là INACTIVE, nếu bạn đã bật tính năng này và chọn một Log project làm nơi nhận vCDN logs thì trạng thái sẽ là ACTIVE, còn nếu vCDN domain đã bị xóa khỏi hệ thống vCDN thì trạng thái sẽ là DELETED. Sau 24h, nếu không có logs đổ về thì các vCDN domain có trạng thái monitoring là DELETED sẽ bị ẩn khỏi giao diện monitoring của bạn.

  • Detailed Monitoring: bật/ tắt (enable/ disable) tính năng theo dõi Logs của từng vCDN domain.


Bật (enable) tính năng Detailed Monitoring

Để bật (enable) tính năng theo dõi logs của từng vCDN domain, bạn cần nhấn vào biểu tượng Enable tại cột Detailed Monitoring:

 • Lúc này hệ thống sẽ hiển thị popup và bạn cần chọn Log Project để chứa logs của vCDN domain này, sau đó nhấn nút Enable. Nếu bạn chưa có bất kì Log Project nào, bạn có thể nhấn nút Create a log project ở popup hoặc trở lại menu Quota & Usage để tạo Log Project trước.

 • Sau khi bật enable monitoring bạn sẽ thấy status của vCDN domain này chuyển thành INACTIVE thành ACTIVE, lúc này bạn có thể truy cập vào Log Project vừa chọn để xem logs. Chi tiết tham khảo thêm tại Làm việc với Log search.


Chỉnh sửa Log project nhận vCDN logs


Tắt tính năng Detail Monitoring

Nếu bạn không còn nhu cầu để xem logs của 1 vCDN domain bất kỳ, bạn cần nhấn vào biểu tượng Disable tại cột Detailed Monitoring:

 • Lúc này hệ thống sẽ hiển thị popup và bạn cần chọn Disable để tắt tính năng đẩy logs từ vCDN domain đang chọn về hệ thống vMonitor Platform.


Một số chú ý:

 • vCDN domain sau khi được tạo sẽ mất tối đa 5 phút để có thể đồng bộ về vMonitor Platform.

 • Kể từ thời điểm bật Detail monitoring cho một vCDN domain, sẽ mất một khoảng thời gian (có thể từ 5 phút - 10 phút) để logs có thể xuất hiện tại hệ thống vMonitor Platform. (Thông số này tùy thuộc vào độ trễ đẩy logs của hệ thống vCDN).

 • Kể từ thời điểm xóa một vCDN domain trên hệ thống vMonitor Platform, trong vòng 24h thì chúng tôi sẽ xóa hoàn toàn vCDN domain của bạn khỏi hệ thống vMonitor Platform.

Last updated