Lịch sử thanh toán

Lịch sử thanh toán / Payment history tại vConsole ghi nhận lại tất cả hoạt động liên quan đến việc thanh toán hóa đơn, thanh toán phí sử dụng dịch vụ các sản phẩm VNG Cloud Service của tài khoản đăng nhập. Từ đó, người dùng có thể rà soát, cũng như kiểm tra các hoạt động liên quan đến tài khoản của mình một cách trực quan nhất.

Truy cập đến trang Lịch sử thanh toán / Payment history tại đây.

Tại trang Lịch sử thanh toán / Payment history, người dùng sẽ thấy bảng biểu dữ liệu chính, bao gồm các thành phần:

1. Thanh công cụ tìm kiếm


Hỗ trợ tìm kiếm lịch sử thanh toán với nhiều tiêu chí như:

 • Cổng thanh toán: Tìm kiếm lịch sử thanh toán phân loại theo cổng thanh toán. Hiện tại, VNG Cloud Service hỗ trợ thanh toán qua 3 cổng thanh toán chính như sau:

  • Thanh toán Momo: Thanh toán qua ứng dụng Momo

  • Thanh toán ZaloPay: Thanh toán qua ứng dụng ZaloPay

  • Số dư credit: Thông toán qua ví Credit, quản lý bởi VNG Cloud Service

 • Thời gian thực hiện thanh toán: Hỗ trợ lựa chọn tìm kiếm theo đơn vị ngày

 • Từ khóa: Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa là Mã giao dịch / Chi tiết giao dịch

Cuối cùng, người dùng cần bấm biểu tượng "Kính lúp" để xem kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí trên.

Hỗ trợ xuất báo cáo dữ liệu theo tiêu chí tìm kiếm:

Để trích xuất dữ liệu lịch sử thanh toán, người dùng cần:

 • Bấm vào biểu tượng "Xuất báo cáo" kế bên "Kính lúp" để xuất toàn bộ lịch sử thanh toán theo kết quả tìm kiếm.

 • Định dạng hỗ trợ: pdf

 • Thư mục lưu trữ: File dữ liệu mặc định lưu trữ tại thư mục "Tải về" hoặc theo của cài đặt trình duyệt web.

2. Kết quả tìm kiếm


Kết quả tìm kiếm được thể hiện dựa trên các tiêu chí tìm kiếm áp dụng ở "Thanh công cụ tìm kiếm", bao gồm các thông tin chính như:

 • Mã giao dịch: Mã định danh của từng giao dịch

 • Hình thức thanh toán: Cho biết mục đích của các hoạt động thanh toán, bao gồm:

  • Payment service / Thanh toán dịch vụ

  • Payment bill / Thanh toán hóa đơn

  • Buy Bandwidth / Mua băng thông

  • Deposit / Nạp credit

  • Deposit Trial / Nạp credit dùng Trial

  • Advanced / Nâng cao

 • Cổng thanh toán: Có 3 cổng thanh toán chính, đó là Momo (thanh toán qua ví Momo), ZaloPay (thanh toán qua ví ZaloPay), Số dư credit (thanh toán qua ví Credit quản lý bới VNG Cloud Service)

 • Ngày thanh toán: Ngày thực hiện giao dịch

 • Chi tiết: Miêu tả chi tiết giao dịch, có thể là thông tin cấu hình dịch vụ, hoặc là các hoạt động của hệ thống như auto renew,...

 • Số tiền: Tổng số tiền thực hiện của lần thanh toán đó, đơn vị VND

Last updated