DataSync là gì?

Tổng quan

DataSync là dịch vụ được phát triển bởi VNG Cloud nhằm mục đích transfer dữ liệu an toàn, tự động và nhanh chóng giữa các dịch vụ lưu trữ object storage. Với DataSync, bạn có thể:

 • Transfer dữ liệu từ các International Cloud tới VNG Cloud, cụ thể:

  • Transfer dữ liệu từ Amazon S3, Google Cloud Storage sang vStorage.

  • Transfer dữ liệu từ bất kỳ S3-compatible Cloud Provider sang vStorage.

 • Transfer dữ liệu từ On-premise lên VNG Cloud

 • Backup lưu dữ liệu của bạn trên vStorage.


Lợi ích khi sử dụng DataSync:

 • Băng thông lớn: VNG Cloud cung cấp băng thông nội mạng lớn, giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu và truy cập ứng dụng.

 • Hiệu suất tốt: VNG Cloud có hạ tầng hiện đại, đảm bảo hiệu suất cao cho các ứng dụng của bạn.

 • Miễn phí: VNG Cloud miễn phí chi phí cho một số dịch vụ cơ bản, giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

 • Tương thích với các Hyperscale: VNG Cloud tương thích với các nền tảng Hyperscale như AWS, Google Cloud Platform, giúp bạn dễ dàng transfer dữ liệu và ứng dụng giữa các nền tảng.

 • Thiết lập dễ dàng: VNG Cloud cung cấp giao diện quản lý đơn giản, dễ sử dụng, giúp bạn dễ dàng thiết lập và quản lý các dịch vụ.

Last updated