Giám sát hoạt động

vCDN cung cấp cơ chế giám sát và theo dõi hoạt động của toàn bộ dịch vụ CDN của khách hàng thông qua giao diện Portal hoặc API

Các chỉ số sẽ được cung cấp trực quan với tần xuất cập nhật nhanh chóng theo từng phút và có độ trễ tối đa 5 phút (cận realtime). Từ đó khách hàng có thể theo dõi hoạt động của toàn bộ dịch vụ hoặc một dịch vụ bất kì theo thời gian thực hoặc các số liệu trong quá khứ.

Khách hàng có thể dễ dàng truy cập vào tính năng Dashboard có trên giao diện Portal.

Last updated