Xem thông tin chi tiết của tủ rack

Bằng cách nhấn nút “View detail“ trên mỗi dòng của Space list, bạn có thể xem thông tin chi tiết của tủ rack.

Tại giao diện Rack detail, bạn có thể xem được các thông tin:

Basic information: thông tin về định danh của tủ Rack.

Location information: thông tin chi tiết về vị trí của tủ rack.

Physical information: thông tin về kích thước tủ, công suất thiết kế, khả năng chịu tải (cân nặng) của tủ.

Operation parameter: thông số đo được (tức thời) của các giá trị như công suất điện của tủ, nhiệt độ, độ ẩm.

Utilization specifications: cho phép xem lịch sử biến động của các giá trị: công suất điện, nhiệt độ, độ ẩm.

Lưu ý

Một số thông tin sẽ không hiển thị đối với các tủ rack thuê lẻ từng Rack Unit


Các tính năng có trong Space list:

Last updated