Peering

VPC peering là một dịch vụ trong môi trường đám mây cho phép kết nối trực tiếp giữa các mạng riêng ảo (VPCs) trong cùng một nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Kết nối VPC peering cho phép truyền dữ liệu và tài nguyên giữa các VPC một cách an toàn, bảo mật và hiệu quả, giống như chúng đang hoạt động trong cùng một mạng nội bộ. Điều này tạo điều kiện cho việc chia sẻ tài nguyên, xây dựng ứng dụng phân tán và cung cấp tính linh hoạt trong quản lý hạ tầng đám mây.


Làm việc với Peering

Tạo Peering

Hiện tại chúng tôi chưa hỗ trợ tạo VPC Peering trên giao diện. Để thực hiện thao tác tạo, xin vui lòng gởi yêu cầu cho chúng tôi qua hộp thư: support@vngcloud.vn.

Xóa Peering

Để thực hiện xóa Peering, bạn cần làm theo các bước hướng dẫn bên dưới:

  1. Truy cập vào bảng điều khiển Peering tại: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/network/peering

  2. Chọn Peering, nhấn biểu tượng Xóa và xác nhận

Last updated