Tạo & cập nhật Pool (NLB)

Sử dụng hướng dẫn này để thêm mới/cập nhật một Pool vào một Network Load Balancer có sẵn.

1. Cách thêm mới Pool

 1. Truy cập vào trang chủ Load Balancer tại đây: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb

 2. Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Load Balancer cần thêm mới Pool.

 3. Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Pool.

 4. Nhấn chọn nút "Thêm mới Pool", một cửa sổ giao diện hiện lên cho phép bạn cấu hình thông tin Pool

 5. Tại cửa sổ thêm mới, cấu hình các thông tin như:

  • Tên Pool: Lưu ý rằng tên Pool không thể thay đổi sau khi khởi tạo

  • Giao thức: TCP / Proxy / UDP

  • Chọn thuật toán cân bằng tải: Tham khảo thêm các thuật toán cân bằng tải Pool's algorithm (NLB)

  • Cài đặt Health Check: Tham khảo hướng dẫn cài đặt Health Check NLB tại Config health check setting (NLB)

  • Thêm Pool Member: Tham khảo hướng dẫn Attach Pool Member (NLB)

 6. Nhấn nút "Thêm" tại góc dưới bên phải của cửa sổ thêm mới để hoàn tất việc thêm Pool

2. Cách cập nhật thông tin Pool

 1. Truy cập vào trang chủ Load Balancer tại đây: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb

 2. Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Load Balancer cần cấu hình.

 3. Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Pool.

 4. Tại phần danh sách Pool, rê chuột vào Pool cần chỉnh sửa và nhấn vào biểu tượng Edit.

 5. Một cửa sổ bật lên cho phép chỉnh sửa Pool, các thông tin được phép cập nhật

  • Thuật toán cân bằng tải

  • Cấu hình health check nâng cao

 6. Nhấn nút "Lưu / Save" tại góc dưới bên phải của cửa sổ chỉnh sửa để hoàn tất việc cập nhập Pool

Last updated