vConsole là gì?

vConsole - VNG Cloud Service là website cung cấp thông tin toàn bộ dịch vụ của VNG Cloud Service đến người sử dụng, giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan và đầy đủ hơn về VNG Cloud Service. Các sản phẩm / dịch vụ hiện hữu trên website vConsole có thể kể đến như vServer, vStorage, vMonitor, vCDN, vColocation,...

Tại website vConsole, người dùng VNG Cloud Service có thể dễ dàng quản lý các thông tin tài chính liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của VNG Cloud Service như thông tin hóa đơn, lịch sử thanh toán, lịch sử sử dụng credit, thống kê và dự đoán usage,...


Các chức năng chính của vConsole

Hiện tại, vConsole cung cấp một số tính năng chính, đáp ứng nhu cầu khách hàng như sau:

  • Cung cấp Trang chủ: Hiển thị thông tin cơ bản về các sản phẩm mà VNG Cloud Service đang cung cấp đến khách hàng như vServer, vStorage, vMonitor, vCDN,...cùng các dịch vụ kèm theo của từng sản phẩm

  • Tính năng Thống kê sử dụng: Cung cấp thông tin Usage sử dụng trong tháng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi cấu hình Resource nếu có thay đổi, cũng như khoảng thời gian sử dụng Resource theo từng cấu hình và số tiền tương ứng.

  • Tính năng Lịch sử hóa đơn: Người sử dụng dịch vụ VNG Cloud Service có thể xem thống kê hóa đơn cũng như tình trạng thanh toán hóa đơn từ các sản phẩm / dịch vụ của toàn bộ VNG Cloud, bao gồm vServer, vMonitor, vStorage, vCDN,...

  • Tính năng Lịch sử thanh toán: Người dùng có thể xem lại lịch sử thanh toán với các thông tin như Số tiền, Hình thức thanh toán, Ngày thanh toán,...Dùng vào mục đích thống kê hoạt động thanh toán theo thời gian, hình thức thanh toán,...

  • Tính năng Lịch sử tín dụng: Lưu lại thông tin sử dụng / biến động số dư credit của người dùng VNG Cloud Service cho các mục đích như nạp credit, thực hiện thanh toán bằng credit hoặc hoàn trả chi phí sử dụng dịch vụ

  • Tính năng Thống kê và dự đoán chi phí sử dụng dịch vụ so với tháng trước, trang Service Portal cung cấp các thông tin hữu ích từ các dịch vụ mà user đang sử dụng (Resource auto renew, nearly expire, expired,...) từ các product line vServer, vStorage, vMonitor, etc

Last updated