Cách tính năng của vMonitor Platform

vMonitor Platform là giải pháp giám sát toàn diện, bao gồm cả nhu cầu giám sát về hạ tầng và cả giám sát web/ứng dụng đang vận hành trên VNG Cloud, hoặc các Cloud khác hay thậm chí là trong môi trường on-premise của doanh nghiệp. Hiện tại vMonitor Platform hỗ trợ theo dõi cả Metrics, Logs và Synthetic​

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn chi tiết các tính năng mà bạn có thể sử dụng để giám sát tài nguyên bao gồm:

Last updated