Bảo mật (Security)

Bảo mật trong ứng dụng vMonitor Platform là việc đảm bảo dữ liệu và tài nguyên của bạn được bảo vệ khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp một số tính năng giúp bạn bảo vệ dữ liệu metrics và logs mà bạn lưu trữ và sử dụng trên hệ thống vMonitor Platform, bao gồm:

  • Bảo mật quyền hạn truy cập: VNG Cloud sử dụng IAM để quản lý quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên vMonitor Platform. IAM cho phép các doanh nghiệp tạo và quản lý các chính sách truy cập cho từng tài nguyên mà người dùng mong muốn. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những người có quyền truy cập cần thiết mới có thể truy cập vào dữ liệu.

  • Bảo mật dữ liệu trên đường truyền: VNG Cloud sử dụng HTTPS để mã hóa dữ liệu trên đường truyền. HTTPS là một giao thức bảo mật dựa trên HTTP, sử dụng mã hóa TLS/SSL để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền.

VNG Cloud luôn nỗ lực để nâng cao các biện pháp bảo mật của mình để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của khách hàng.

Last updated