Tạo yêu cầu (Open ticket)

Tại trang quản lý yêu cầu, click Open Ticket để tạo ticket mới

Giao diện nhập thông tin của yêu cầu:

Chú thích các bước:

  1. Chọn sản phẩm vColo

  2. Tại ô danh mục bạn chọn loại ticket, ví dụ: Technical support

  3. Nhập các thông tin mô tả yêu cầu

  4. Bạn có thể tải về các file mẫu để điền thông tin chi tiết của yêu cầu

  5. Đính kèm các file mẫu sau khi đã nhập thông tin, hoặc có thể đính kèm thêm các file khác cần thiết cho việc cung cấp thông tin để thực hiện yêu cầu

  6. Bấm Submit để gửi yêu cầu

Last updated