Cập nhật Deal Stage

Partner có trách nhiệm cập nhật thông tin deal stage để VNG Cloud nắm thông tin của deal nhằm đảm bảo quyền lợi cho partner thực hiện deal.

Bước 1: Vào menu "Deal"

Bước 2: Tại màn hình danh sách deal, chọn xem chi tiết deal

Bước 3: cập nhật tình trạng deal

Partner có thể cập nhật thông tin deal bằng cách thực hiện các lựa chọn (1), (2), (3) ở màn hình trên

(1): Cập nhật deal stage, sau khi nhấn vào “Cập nhật giai đoạn”, màn hình con sẽ xuất hiện như sau:

Partner có thể chọn stage mới của deal, trong trường hợp stage = won, lost. Deal sẽ được hệ thống đóng tự động

  • Với stage = deal won, một discount theo tủ lệ đã được đăng ký trong deal sẽ được sinh tự động cho partner và áp dụng mức giảm giá này theo hợp động partner đã ký với VNG Cloud theo deal, đồng thời khách hàng đã được partner đăng ký trong deal sẽ trở thành khách hàng của partner

    • Discount sau khi tạo sẽ xuất hiện tại menu “Discount”

    • Partner có trách nhiệm tạo discount cho khách hàng của mình để khách hàng được hưởng mức chiết khấu theo cam kết của partner với khách hàng

  • Với stage = deal lost, deal sẽ được đóng và discount đã đăng ký sẽ không được thực thi

Partner cũng có thể add file attachment như BOM vào mục này để thể hiện tiến độ thực hiện deal

Hoặc đơn giản thể add vào một ghi chú tại section “Note” để cập nhật trạng thái deal đang tiến triển

Nhấn chọn “Update” để cập nhật các thông tin đã add vào deal.

(2): Thêm ghi chú, Partner cũng có thể cập nhật tình hình thực hiện deal với khách hàng bằng chức năng “Thêm ghi chú”, màn hình sẽ tương tự như sau:

Partner nhập ghi chú và nhấn “Thêm ghi chú” để hoàn tất.

(3): Thêm đính kèm, partner có thể add vào bảng BOM đã làm việc với khách hàng hoặc danh sách các sản phẩm mà khách hàng yêu cầu bằng chức năng này để thể hiện việc thực hiện deal vẫn đang tiếp diễn.

Partner chọn file cần add và nhấn vào "Thêm đính kèm"

Last updated