Cài đặt Log Agent trên các hệ điều hành

Chuẩn bị kết nối cài agent

  • Nếu bạn có đầy đủ kết nối ra internet là cách tốt nhất để khi cài cài đặt agent đỡ gặp lỗi.

  • Nếu phải cài qua proxy hoặc firewall. Mở policy cho phép kết nối tới các địa chỉ sau:

  • Nếu phải cài hoàn toàn offline, chúng tôi khuyên bạn tải filebeat. Các agent khác như fluentbit, fluentd, logstash, … có thể cần thêm các gói phụ thuộc phức tạp. Tải sẵn filebeat về máy tại địa chỉ:

  • Sau khi tải agent xong, kết nối này có thể đóng. Bạn vẫn cần duy trì kết nối đẩy log.

Last updated