HTTP/2

Hỗ trợ HTTP/2: Hỗ trợ chuẩn giao tiếp HTTP/2 khi bật chế độ chạy là HTTPS.

(1): Tùy chọn bật/tắt HTTPS với giao thức mặc định là HTTP/2, click vào ô số (1) để lựa chọn chứng chỉ số đã thêm ở mục 2.1 ở trên.

Chức năng [Add New] sẽ chuyển tới trang Upload Certificate.

Hỗ trợ HSTS: Hỗ trợ chế độ bảo mật HSTS. Khách hàng có thể tùy chọn chế độ này khi tạo CDN hoặc chỉnh sửa CDN đã tạo.

(2): HTTP Strict Transport Security (HSTS) thông báo cho trình duyệt người dùng rằng họ chỉ có thể kết nối với máy chủ Web thông qua giao thức HTTPS. Điều này có thể được sử dụng để ngăn chặn một số cuộc tấn công hạ cấp kết nối từ HTTPS xuống HTTP. Bật tính năng này để bảo vệ người truy cập website khách hàng.

Last updated