Đăng ký tài khoản khách hàng

Đối tác có thể thực hiện đăng ký khách hàng ngay trên portal VNG Cloud nhằm mục đích

 • Chính thức xác nhận khách hàng của đại lý (sau khi được VNG Cloud xác nhận)

 • Quản lý được credit, giá bán cho khách hàng

 • Quản lý được doanh số theo khách hàng đã đăng ký

Bước 1: Chọn menu menu “Tài Khoản” như hình

Màn hình tương tự như sau:

Bước 2: Đăng ký tài khoản khách hàng

 • Chọn chức năng “Thêm tài khoản khách hàng”

 • Nhập các thông tin theo yêu cầu

  • Địa chỉ email : địa chỉ mail của khách hàng

  • Tên thường dùng : tên thường dùng của khách hàng, nhằm mục đích gợi nhớ cho việc quản lý của người dùng

  • Vai trò của bạn : vai trò của người dùng đối với khách hàng này, hệ thống đang để giá trị mặc định “ Đối tác” nhằm mục đích phần loại với các vai trò khác trong hệ thống

 • Nhấn chọn “Thêm khách hàng” để thực hiện thêm khách hàng tiếp theo vào form nhập liệu.

 • Nhấn chọn “Thêm” để thực hiện thêm khách hàng vào hệ thống.

 • Khi thêm khách hàng thành công trên Partner portal, một yêu cầu sẽ được gửi đến email của khách hàng được đăng ký để xác nhận đồng ý trở thành khách hàng của đại lý.

 • Sau bước xác nhận của khách hàng, yêu cầu này sẽ được chuyển đến VNG Cloud để xác nhận đồng ý trong trường hợp khách hàng này đang không phải là khách hàng của VNG Cloud.

 • Khi khách hàng của đại lý được duyệt, trạng thái này sẽ được cập nhật thành “Đã xác nhận”

Lưu ý:

 • Email muốn thêm phải là tài khoản dịch vụ đã tồn tại trong hệ thống VNG Cloud(đã đăng ký tài khoản) và thỏa các điều kiện sau:

  • Tài khoản cần thêm không có số dư credit

  • Tài khoản cần thêm không đang sử dụng dịch vụ VNG Cloud

  • Tài khoản cần thêm không đang được hưởng chiết khấu của VNG Cloud

  • Không đang trong giai đoạn POC dịch vụ VNG Cloud

  • Tài khoản cần thêm phải là tài khoản trả trước

Last updated