vMarketplace - Giao diện mới

Chào mừng bạn đến với vMarketplace - VNG cloud, một trung tâm cung cấp các giải pháp đám mây của chúng tôi nhằm tối ưu hóa quy trình truy cập của bạn đến nhiều ứng dụng và dịch vụ từ bên thứ ba. Khám phá vMarketplace để mang lại những giải pháp sáng tạo, nhằm nâng cao và mở rộng khả năng cơ sở hạ tầng đám mây của bạn. Tìm hiểu, lựa chọn, và tích hợp một loạt các công cụ, ứng dụng và dịch vụ từ vMarketplace đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp.

Danh sách ứng dụng

No.

Application

Version

Category

1

Peplink SD-WAN

Networking

2

3CX

Networking

3

VyOS

Networking

4

CheckPoint

Networking, Security

5

Checkpoint Management

Networking, Security

6

vSRX

Security

7

FortiGate

Security

8

Pfsense

Security

9

ASAv

Security

10

Palo Alto

Security

11

Storage Gateway

Storage & Backup

12

Filecloud

Storage & Backup

Last updated