Xem thông tin Snapshot

Sau khi tạo Snapshot cho máy chủ ảo và ổ đĩa, bạn có thể xem thông tin danh sách Snapshot đã tạo theo hướng dẫn bên dưới:

Bảng điều khiển

 1. Mở bảng điều khiển vServer tại https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/.

 2. Trong ngăn điều hướng, chọn Snapshot.

 3. Tại đây bạn có thể xem thông tin tổng quan về các bản Snapshot đang có bao gồm:

  1. Tổng dung lượng các bản Snapshot

  2. Tổng số lượng các bản Snapshot

  3. Số lượng Volume được tạo Snapshot

 4. Tại trang danh sách chi tiết sẽ bao gồm các thông tin về:

  1. Tên Snapshot

  2. Trạng thái Status

  3. Mô tả Snapshot

  4. Volume được tạo Snapshot

  5. Loại Snapshot

  6. Dung lượng Snapshot

  7. Số ngày lưu giữ bản Snapshot

Sau khi xem thông tin các bản Snapshot, bạn có thể thực hiện tạo thêm Snapshot theo hướng dẫn Tạo Snapshot hoặc xoá bản Snapshot không cần thiết theo hướng dẫn Xóa Snapshot.

Last updated