Thanh toán

Trước khi bắt đầu với tài liệu này, bạn nên nên nắm được khái niệm về người dùng trả trước và trả sau để có thể hiểu rõ hơn về các đối tượng sử dụng tính năng thanh toán.

Tại VNG Cloud Service, chúng tôi cung cấp nhiều phương thức thanh toán để đáp ứng nhu cầu thanh toán cũng như sử dụng tài nguyên theo nhiều hình thức như:

Ngoài ra, tính năng thanh toán tại VNG Cloud hỗ trợ thanh toán nhiều tài nguyên cùng 1 lúc, do đó:

 • Lịch sử thanh toán:

  • Ghi nhận số tiền tại thời điểm thanh toán cho nhiều tài nguyên

  • Ghi nhận thông tin các hóa đơn đã phát sinh tương ứng với từng tài nguyên trong lần thanh toán đó

  • Xem lại lịch sử thanh toán tại đây: https://dashboard.console.vngcloud.vn/payment-history

 • Lịch sử hóa đơn:

  • Ghi nhận thông tin hóa đơn tương ứng với 1 tài nguyên cụ thể

  • Trong trường hợp này hệ thống sẽ phát sinh nhiều đầu hóa đơn tương ứng với từng tài nguyên

  • Xem lại lịch sử hóa đơn tại đây: https://dashboard.console.vngcloud.vn/billing-report

 • Khi áp dụng Coupon:

  • Tham khảo chi tiết hướng dẫn sử dụng coupon tại đây

Last updated