Tùy Chọn HTTPS Ở ORIGIN

Hỗ trợ tùy chọn HTTPS, chọn Use SSL

Last updated