Security (vCDN)

Bảo mật là một khía cạnh quan trọng của các dịch vụ Mạng phân phối Nội dung (CDN) để bảo vệ nội dung của bạn và đảm bảo trải nghiệm duyệt web an toàn. VNG Cloud cung cấp một môi trường đầy đủ các tính năng/yếu tố để đảm bảo cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin như sau

Các Tính Năng của CDN

  • Mã Hóa SSL/TLS: Sử dụng tính năng mã hóa SSL/TLS để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền, đảm bảo tính riêng tư và toàn vẹn.

  • Kiểm Soát Truy Cập: Tận dụng các cơ chế kiểm soát truy cập để quy định ai có thể truy cập nội dung của bạn. Thiết lập giao thức xác thực và cấp quyền cho xác minh người dùng.

  • Bảo Vệ DDoS: Dịch vụ vCDN của chúng tôi bao gồm tính năng bảo vệ DDoS mạnh mẽ để giảm thiểu và chống lại các cuộc tấn công DDoS, đảm bảo sẵn có của dịch vụ.

  • Cập Nhật Định Kỳ: Luôn cập nhật các bản vá bảo mật và nâng cấp tính năng để chống lại các lỗ hổng đã biết và nâng cao bảo mật ngay khi phát hiện ra vấn đề.

  • Giám Sát và Ghi Nhật Ký: Triển khai các công cụ giám sát toàn diện và cơ chế ghi nhật ký để theo dõi hiệu suất CDN và xác định các sự cố bảo mật tiềm ẩn. Theo dõi mô hình lưu lượng và phân tích nhật ký để phát hiện các hoạt động đáng ngờ (Comming Soon)

Khuyến Nghị Đến Người Dùng

  • Mật Khẩu Mạnh: Khuyến khích người dùng tạo mật khẩu mạnh, duy nhất để truy cập tài khoản vCDN và tài nguyên sử dụng.

  • Giám Sát Hoạt Động: Khuyến nghị người dùng theo dõi thường xuyên tài khoản vCDN để phát hiện các hoạt động bất thường hoặc truy cập không được ủy quyền.

  • Cập Nhật Kiến Thức Bảo Mật: Khuyến khích người dùng tham khảo các tài liệu của vCDN cũng như các kiến thức về bảo mật.

  • Báo Cáo Hoạt Động Đáng Ngờ: Khích lệ người dùng báo cáo ngay lập tức bất kỳ hoạt động nào đáng ngờ để chúng tôi có thể điều tra và xử lý kịp thời.

Bằng việc kết hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ của dịch vụ vCDN của chúng tôi cùng với sự chủ động của người dùng, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường phân phối nội dung an toàn và đáng tin cậy hơn cho khách hàng của chúng tôi.

Last updated