Feature Comparison

Trong bối cảnh thị trường năng động của điện toán đám mây, Load Balancer là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu suất ứng dụng và đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch. Tại VNG cloud, chúng tôi cung cấp hai loại Load Balancer chính: Application Load Balancer (ALB) và Network Load Balancer (NLB). Tài liệu này sẽ giúp người dùng hiểu được sự khác biệt và điểm mạnh của các loại Load Balancer này, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt về loại nào phù hợp nhất với yêu cầu cho từng ứng dụng cụ thể.

Thuộc tính/Tính năngApplication Load BalancerNetwork Load Balancer

Layer

Layer 7

Layer 4

Scheme

Internet-facing, Internal

Internet-facing, Internal

Deployment Mode

Active/StandBy

Active/StandBy

IAM Permission

Full IAM Support

Full IAM Support

Listener Configurations

Protocol

HTTP, HTTPS

TCP, UDP

Host & Path Routing

Yes

No

HTTP Header-Based Routing

No

No

Server Name Indication (SNI)

Yes

No

Enable Client CA (HTTPS Only)

Yes

No

Timeout

Yes

Yes

Whitelist IP Source

Yes

Yes

Pool Configurations

Algorithm

Round Robin, Least Connections, Source IP

Round Robin, Least Connections, Source IP

Pool Protocol

HTTP

TCP, Proxy, UDP

Enable Sticky Session

Yes

No

Enable TLS encryption

Yes

No

Health Check

TCP, HTTP

TCP, HTTP, HTTPS, Ping&UDP

Target type

IP, Instance

IP, Instance

vMonitor-platform Integration

Metric

Yes

Yes

Audit Log

Yes

Yes

Access Log

Yes

Yes

Last updated