Notification

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ bạn 5 nền tảng thông báo notification phổ biến bao gồm:

  • Email

  • SMS

  • Slack

  • Telegram

  • Webhook

Với mỗi gói Metric quotaLog project, trong cấu hình gói đã được chúng tôi cung cấp tới bạn một số lượng notfication cụ thể. Đối với hình thức cảnh báo qua Email và SMS sẽ có giới hạn số lượng, nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhiều notification hơn cấu hình gói, hãy mua thêm gói notification theo hướng dẫn tại Làm việc với SMS Notification QuotaLàm việc với Email Notification Quota. Đối với hình thức cảnh báo qua Slack, Telegram và Webhook, chúng tôi không giới hạn số lượng notification gửi từ phía VNG Cloud, tuy nhiên vẫn sẽ có những giới hạn từ phía các provider như: Slack, Telegram, Webhook khi gửi quá nhiều tin nhắn tới các provider này.

Last updated