Làm việc với Metric Quota

Tổng quan

Một Metric quota là một thuật ngữ trên vMonitor Platform thể hiện một gói giám sát Metric với số lượng Resource và thời gian lưu trữ cụ thể mà bạn thực hiện mua trên VNG Cloud. Tại một thời điểm bạn có thể sở hữu một Metric quota và sử dụng chúng để phân tích số liệu từ hệ thống của bạn.


Khởi tạo Metric quota

Để khởi tạo một Metric quota, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn Quota & Usage.

 3. Chọn Buy metric quota.

 4. Chọn Class mà bạn có nhu cầu sử dụng. Chúng tôi cung cấp cho bạn chọn 1 trong 2 class bao gồm: Basic, Pro.

 5. Nếu bạn chọn class Basic, bạn sẽ không thể thực hiện tùy chỉnh cấu hình gói. Nếu bạn chọn class Pro, bạn có thể lựa chọn số lượng host mong muốn bằng cách kéo thả hoặc nhập con số resources bạn mong muốn tại ô Number of resources. dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết về thông tin các class, hãy xem Metric Quota Class

 6. Chọn Buy Metric Quota.

 7. Chọn Chu kỳ nếu bạn là người dùng trả trước. Chúng tôi cung cấp các chu kỳ trả trước bao gồm: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

 8. Chọn Continue.

 9. Thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và sau khi thanh toán thành công Metric quota sẽ được khởi tạo.

Tại một thời điểm, bạn chỉ có thể sở hữu một gói metric quota, nếu gói này không phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn, hãy thực hiện Gia hạn Metric quota hoặc Tăng giảm hạn mức Metric quota theo hướng dẫn của chúng tôi.

Cách tính chi phí cho mỗi gói metric quota được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.


Xem thông tin Metric quota

Sau khi bạn khởi tạo Metric quota, bạn có thể xem thông tin gói Metric quota mà bạn vừa thực hiện khởi tạo bằng cách:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn mục Metric.

 4. Hệ thống hiển thị thông tin gói Metric quota đã được khởi tạo và Usage thực tế bạn đang sử dụng của gói Metric quota đó. Bạn có thể thực hiện Gia hạn trong vòng 7 ngày trước ngày hết hạn của gói Metric quota hoặc Tăng hạn mức gói lên cao hơn bằng cách chọn Gia hạn hoặc Tăng hạn mức.


Gia hạn Metric quota

Để gia hạn một Metric quota, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn mục Metric.

 4. Chọn Renew.

 5. Lựa chọn thời gian mong muốn gia hạn tại cột Period. Khi bạn thực hiện chọn period, hệ thống sẽ tự động tính toán thời gian có hiệu lực của chu kỳ sử dụng mới và tổng số tiền bạn cần chi trả cho việc gia hạn gói Metric quota.

 6. Chọn Continue và tiếp tục thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và sau khi thanh toán thành công Metric quota sẽ được gia hạn.

Cách tính chi phí gia hạn cho mỗi gói Metric quota được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.


Tăng giảm hạn mức Metric quota

Để tăng hạn mức một Metric quota, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn mục Metric.

 4. Chọn Metric quota class mới mà bạn muốn nâng cấp. Nếu gói metric quota của bạn đang ở class Basic thì bạn có thể nâng cấp nó lên class Pro. Nếu gói metric quota của bạn đang ở gói Pro thì bạn có thể nâng cấp nó lên cấu hình cao hơn trong cùng class.

 5. Chọn Resize.

 6. Chọn Continue và tiếp tục thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và sau khi thanh toán thành công Metric quota sẽ được tăng hạn mức.

Cách tính chi phí tăng hạn mức cho mỗi gói Metric quota được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.


Xóa Metric quota

Bạn đã khởi tạo một Metric quota ban đầu phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. Hiện tại nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi, bạn không có nhu cầu sử dụng gói Metric quota đã tạo. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xóa gói Metric quota này để tối ưu chi phí.

Để xóa một Metric quota, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn mục Metric.

 4. Tại gói Metric quota đang sử dụng, chọn Delete.

 5. Tại màn hình xác nhận xóa Metric quota, chọn Delete.

Sau khi bạn bạn thực hiện xóa gói Metric quota thì gói metric quota bị xóa sẽ biến mất khỏi danh sách gói metric quota của bạn. Nếu tài nguyên của bạn còn thời hạn sử dụng thì chúng tôi sẽ thực hiện bồi hoàn cho bạn số dư chưa sử dụng thông qua số dư ví credit. Chi tiết cách vMonitor Platform tính phí bồi hoàn tài nguyên, hãy xem Cách tính phí.

Do hành động xóa Metric quota tiềm ẩn nhiều rủi ro (không thể khôi phục lại tài nguyên sau khi thực hiện xóa) nên chúng tôi khuyến cáo bạn hãy xem xét cẩn thận trước khi thực hiện xóa.

Last updated