Điều chỉnh thông tin

Sử dụng tính năng Edit Information để thay đổi thông tin mô tả Repository hoặc chỉnh sửa thời gian hết hạn của Repository User

Cách cập nhật thông tin Repository User

  1. Tại trang chủ Container Registry, nhấn vào menu "Repository User" phía bên tay phải để truy cập đến danh sách Repository User, tại cột "Action", nhấn vào biểu tượng "ba chấm" tại Repository User cần chỉnh sửa, chọn "Edit information" để bắt đầu điều chỉnh sửa.

  2. Một popup "Edit Repository User" hiển thị cho phép bạn điều chỉnh:

    • Expiration Date: Ngày hết hạn của Repository User

    • Description: Thông tin mô tả

  3. Nhấn "Save" để hoàn tất quá trình điều chỉnh repository user permission.

Last updated