Xem thông tin kết nối

Bạn có thể xem trạng thái hiện tại của kết nối của bạn. Bạn cũng có thể xem ID và tên kết nối của mình, đồng thời băng thông truyền dữ liệu cũng sẽ được thể hiện, điều này giúp xác minh rằng nó khớp với những thông tin kết nối bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Để xem thông tin kết nối Interconnect, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Mở bảng điều khiển vServer tại: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/

  2. Trong thanh menu bên trái, chọn Interconnect.

  3. Trang danh sách Interconnect sẽ hiển thị bao gồm các kết nối hiện có mà bạn đang sở hữu

Last updated