Thiết lập xác thực 2 lớp

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị tài khoản. Trên menu các chức năng quản trị tài khoản, chọn "Xác thực 2 lớp".

Bước 2: Chọn chức năng “Xác thực 2 lớp.

Bật chức năng mong muốn xác thực tương tự như hình.

Có 2 phương thức để nhận OTP là qua SMS hoặc qua ứng dụng Google Authenticator.

1.1 Gửi OTP đến điện thoại (qua SMS): Bạn có thể Bật/Tắt chức năng này thông qua nút bấm ở mục Gửi OTP đến điện thoại.

Lưu ý: Nếu khách hàng có mã vùng điện thoại khác Việt Nam (+84) không sử dụng được phương thức SMS.

1.2 Nhận OTP qua ứng dụng Google Authenticator.

  • Nhấn vào button KHỞI TẠO, bạn sẽ được đưa đến trang Tạo mã Google Authenticator và thực hiện theo các bước hướng dẫn

  • Nhấn vào Lưu thiết lập để hoàn tất.

  • Bạn sẽ nhận được thông báo Bạn đã hoàn tất.

Ở màn hình Chứng thực đa yếu tố chỉ cần Bật/Tắt chức năng theo nhu cầu của bạn, có thể chọn 1 trong 2 hoặc là cả 2. Ở đây chúng tôi có hỗ trợ bạn tạo mã QR code mới, click vào link và làm theo hướng dẫn.

Cuối cùng, nhấn vào nút Lưu thiết lập để hoàn tất.

(*) Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký chứng thực đa yếu tố, ở bước đăng nhập, tuỳ lựa chọn của khách hàng ở trên sẽ có các hình thức xác thực khác nhau.

  • Đối với nhận OTP qua SMS (chỉ áp dụng với số diện thoại có mã quốc gia (+84) - Việt Nam), chúng tôi sẽ gửi tin nhắn kèm OTP đến số điện thoại mà bạn đã đăng ký, bạn chỉ cần nhập mã được nhận để xác thực Đăng Nhập.

  • Đối với đăng nhập thông qua Google Authenticator. Bạn vui lòng mở ứng dụng Google Authenticator trong máy và sao chép 6 số PIN hiển thị trong ứng dụng và nhập vào form yêu cầu của chúng tôi.

  • Trường hợp chọn xác thực thông qua cả 2 lựa chọn trên. Bạn chỉ đơn giản làm theo 2 thao tác như trên để xác thực Đăng nhập.

Last updated