Hướng dẫn thay đổi số điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị tài khoản SSO: https://dashboard.console.vngcloud.vn/ Trên menu các chức năng quản trị tài khoản, chọn mục Đổi số điện thoại

Bước 2: Nhập vào số điện thoại mà quý khách muốn đổi. Tiếp đó nhấn Gửi OTP để nhận mã OTP từ Email mà quý khách đã đăng ký.

Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi cho quý khách email với tiêu đề VNG Cloud - OTP cập nhật số điện thoại, sao chép mã OTP trong email và dán vào ô Nhập OTP

Bước 3: Nhập mã bảo vệ và nhấn Lưu thiết lập để lưu số điện thoại mới. Quý khách sẽ nhận được thông báo cùng với email đổi số điện thoại thành công tương tự như hình:

Last updated